خلاصه وضعیت سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تعداد صفحات سایتyesno
 2. تعداد مدیران سایتyesno
 3. نظرات تایید نشدهyesno
 4. IP آخرین ورودyesno
 5. تعداد محتوای زمان دارyesno
 6. نمایش تعداد گروههای کاربریyesno
 7. نمایش وضعیت قابلیت ارسال ایمیلyesno
 8. آمار گروههای غیرفعالyesno
 9. آمار تعداد کاربران سایتyesno
 10. نمایش وضعیت قابلیت ارسال پیامکyesno
 11. گزارش اعتبار ارسال پیامکyesno
 12. آمار کاربران غیر فعالyesno
 13. نمایش تعداد مدیران و به روز رسانی هاyesno
 14. آمار کاربران تایید نشده در سایتyesno
بخشهای كلی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. سطح دسترسی به صفحات برای کاربران مختلف yes yes1
 2. سطح دسترسی به منو ها برای کاربران مختلف yes yes1
 3. سطح دسترسی به بخشهای سایت yes yes1
 4. دسترسی دادن به قسمتی از مدیریت به گروه خاص yes yes1
 5. نقشه سایت بر اساس دسترسی شما نمایان می گردد yes yes1
 6. ایجاد گروههای کاربری متعدد yes yes1
 7. تعیین گروههای کاربری هر شخص yes yes1
 8. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند بخش yes no
 9. امکان جستجو بر روی بخش ها yes no
 10. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 11. حذف گروهی yes no
 12. ایجاد بخش ها به صورت تو در تو yes no
 13. قرار دادن عکس برای هر بخش yes no
 14. پرش به صفحات هر بخش yes no
 15. نمایش تعداد بخش ها yes no
 16. قابلیت paging yes no
 17. نمایش تعداد صفحه هر بخش yes no
 18. امکان تایین قالب اختصاصی به ازای هر بخش و زیر بخش بطور جداگانهyesno
 19. قابلیت تعریف کلمات کلیدی و توضیحات اضافی بصورت کلی برای هر بخش و زیر بخشyesno
 20. قابلیت مدیریت نمودن نحوه نمایش بخش در نقشه سایتyesno
 21. امکان تعریف الگوی نمایش مسیر هر بخش بطور جداگانهyesno
 22. قابلیت تنظیم وضعیت نمایش کنترلهای صفحات در هر بخشyesno
صفحات سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. مشخص کردن کلمات کلیدی برای موتورهای جستجو در هر صفحه yes yes1
 2. درج توضیحات برای هر صفحه yes yes1
 3. تنظیم کنترلهای هر صفحه به صورت اختصاصی yes yes1
 4. تنظیم تیتر ابتدائی برای هر صفحه yes yes1
 5. تنظیم تیتر انتهائی برای هر صفحه yes yes1
 6. ایجاد هم زمان صفحه در تمامی زبانها yes yes1
 7. تعیین آدرس صفحه به صورت دلخواه ( سازگازی با SSL، دریافت رتبه در موتورهای جستجو) yes yes1
 8. تعیین گروههای دسترسی برای هر صفحه yes yes1
 9. نمایش بازدید هر صفحه yes yes1
 10. امکان بازشماری شمارنده هر صفحه و بخش yes yes1
 11. امکان فعال یا غیر فعال کردن صفحه در نقشه سایت yes yes1
 12. امکان جابجائی صفحات در نقشه سایت yes yes1
 13. امکان دیدن پیش نمایش صفحه از طریق بخش مدیریت yes yes1
 14. امکان جابجائی صفحه در بخشها yes yes1
 15. امکان تائید هر مطلب صفحه به صورت مجزا yes yes1
 16. امکان جابجائی مطالب به صورت جداگانه و گروهی yes yes1
 17. امکان کپی کردن مطالب یک صفحه به صورت جداگانه و گروهی yes yes1
 18. امکان تعیین دسترسی برای هر مطلب به صورت جداگانه yes yes1
 19. تنظیم نمایش مطلب در زمان خاص yes yes1
 20. نمایش مطلب به صورت دوره ای (سال ، ماه ، روز) yes yes1
 21. نمایش مطلب به صورت بازه زمانی yes yes1
 22. تعیین فعال یا غیر فعال بودن یک صفحه در زبانهای مختلف yes yes1
 23. نمایش مسیر صفحه yes yes1
 24. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 25. حذف گروهی yes no
 26. قابلیت paging yes no
 27. امکان جستجو بر روی محتویات yes no
 28. امکان جابجائی محتویات در به صورت گروهی yes no
 29. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند مطلب yes no
 30. افرودن مطلب از نوع اتصال به محتوا yes no
 31. افرودن مطلب از نوع ردیف yes no
 32. فیلتر بر اساس نوع محتوا yes no
 33. فیلتر بر اساس وضعیت محتوا yes no
 34. فیلتر بر اساس وضعیت زمان بندی yes no
 35. اعمال زمان بندی به صورت گروهی yes no
 36. ایجاد RSS yes no
 37. امکان ایجاد RSS به صورت دلخواه yes no
محتوای صفحات نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تنظیم اولویت مطالب در صفحه yes yes1
 2. مطلب بندی هر صفحه yes yes1
 3. تعداد بی نهایت مطلب در صفحه yes yes1
 4. امکان کپی کردن هر مطلب در یک صفحه دیگر yes yes1
 5. امکان جابجائی هر مطلب در یک صفحه yes yes1
 6. آرشیو کردن هر مطلب به صورت جداگانه yes yes1
 7. فعال و غیر فعال کردن هر مطلب صفحه yes yes1
 8. ایجاد قالب اولیه برای هر مطلب yes yes1
 9. تعیین نام مجزا برای هر مطلب yes yes1
 10. امکان درج نظرات برای هر مطلب yes yes1
 11. تولید پیوند پویای صفحات yes yes1
 12. متن هر مطلب می تواند ساده یا HTML و یا RSS باشد yes yes1
 13. اضافه کردن کدهای Javascript yes yes1
 14. بهره گیری از (Editor) ویرایشگر پیشرفته برای ورود و ویرایش مطالب yes yes1
 15. افزودن مطلب در کنترل های کناری به صورت نامحدود yes yes1
 16. تغییر مکان در کنترل های کناری yes yes1
 17. تغییر مکان مطالب کنترل های کناری (از چپ به راست و بلعکس) yes yes1
 18. تعیین اولویت در کنترل های کناری yes yes1
 19. امکان افزودن RSS در مطالب کناری yes yes1
 20. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 21. حذف گروهی yes no
 22. قابلیت paging yes no
 23. امکان جستجو بر روی محتویات yes no
 24. امکان جابجائی محتویات در به صورت گروهی yes no
 25. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند مطلب yes no
 26. افزودن مطلب از نوع اتصال به محتوا yes no
 27. افرودن مطلب از نوع ردیف yes no
 28. فیلتر بر اساس نوع محتوا yes no
 29. فیلتر بر اساس وضعیت محتوا yes no
 30. فیلتر بر اساس وضعیت زمان بندی yes no
 31. اعمال زمان بندی به صورت گروهی yes no
 32. ایجاد RSS yes no
 33. امکان ایجاد RSS به صورت دلخواه yes no
 34. قابلیت درج و مدیریت مطالب بصورت چند مرحله ایyesno
 35. امکان اعمال تنظیمات بر روی چندید مطلب جداگانه بصورت یکجاyesno
 36. قابلیت تعریف تعداد ستونهای محتویاتی در یک سطرyesno
 37. امکان تعیین الگوی نمایش محتویات برای هر سطر و ستونyesno
 38. امکان تعریف نامحدود کلاس برای ستون های تعریف شدهyesno
 39. قابلیت انتقال و یا کپی نمودن ستون ها در یک صفحه دیگرyesno
 40. امکان اصلاح کدهای محتویات بصورت اتوماتیکyesno
مطالب کناری نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تنظیم محتویات کناری هر صفحه سایت از طریق ویرایشگر Html yes yes1
 2. درج پیوند Rss به صورت یک محتوا و تعیین الگوی نمایش مطالب آن yes yes1
 3. اتصال به محتوای یک صفحه جهت نمایش آخرین تغییر آن محتوا yes no
 4. امکان کپی و یا انتقال یک محتوا به یک طرف دیگر و یا یک صفحه دیگر yes no
 5. امکان کپی تمامی محتواهای کناری یک صفحه به یک صفحه دیگر yes no
 6. امکان تعیین اولویت نمایش محتویات کناری در صفحه به صورت drag & drop yes no
 7. امکان تعیین زمان نمایش هر محتوا به صورت محدوده تاریخ و یا دوره ای yes no
 8. امکان تعیین دسترسی نمایش محتوا برای گروه های کاری متفاوت yes no
 9. امکان فیلتر نمودن محتویات سایت جهت کار بر روی گروه خاصی از محتویات yes no
 10. امکان جستجو در محتویات کناری سایت yes no
 11. امکان استفاده از محتویات با کمک الگوهای مختلف نمایشیyesno
تایید محتویات نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان ملاحظه و تایید محتویات وارد شده توسط به روز رسان های سایت yes yes1
 2. امکان تغییر و ویرایش یک محتوا قبل از تایید yes yes1
 3. امکان جستجو در بین محتویات تایید نشده yes no
 4. قابلیت فیلتر نمودن براساس تمامی بخش ها و یا هر بخش بطور جداگانه yes no
تایید نظرات نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان ملاحظه و تایید نظرات وارد شده توسط بازدید کنند گان سایت yes yes1
 2. امکان تغییر و ویرایش یک نظر قبل از تایید yes yes1
 3. امکان جستجو در بین نظرات تایید نشده yes no
 4. قابلیت فیلتر نمودن براساس تمامی بخش ها و یا هر بخش بطور جداگانه yes no
منوی Html نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ساخت منو به صورت نامحدود yes yes1
 2. تولید پیوند صفحات به صورت پویا yes no
 3. تعیین آیکون برای گزینه های منو جهت نمایش به همراه عنوان yes no
 4. تعیین دسترسی منوها و زیرمنوها جهت نمایش برای گروه های مختلف کاربران yes no
 5. تعیین اولویت منوها و زیر منوها به صورت drag & drop yes no
 6. امکان جستجو در منوها yes no
 7. اولویت نمایش منو ها و زیر منو ها و تعیید گروه های دسترسی به هر منو yes no
 8. تعیین نام و مسیر منو به صورت دلخواه یا انتخاب آن از طریق پیوند پویا yes no
 9. قابلیت اصلاح محتویات منو بصورت اتوماتیکyesno
 10. امکان جابجایی منوها بصورت هوشمندyesno
منوی اصلی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف منوها yes yes1
 2. ایجاد، ویرایش و حذف زیر منوها yes yes1
 3. ساختن منو و زیر منو به صورت نا محدود و تو در تو yes yes1
 4. تعیین گروههای دسترسی به هر منو yes yes1
 5. تعیین اولویت نمایش منوها و زیر منوها yes yes1
 6. اصلاح خودکار منوها yes yes1
 7. تعیین نام و مسیر منو به صورت دلخواه yes yes1
 8. تعیین مسیر منو از طریق پیوند پویا yes yes1
 9. تعیین منوهای هر ماژول به صورت جداگانه yes yes1
 10. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند منو yes no
 11. قرار دادن تصویر برای هر منو yes no
 12. امکان جستجو در منو ها yes no
 13. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 14. قابلیت paging yes no
منوی متنی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف منوی متنی yes yes1
 2. تعیین اولویت نمایش yes yes1
 3. تعیین مسیر به صورت دستی و پویا yes yes1
 4. تعیین مقصد پیوند (به صورت همین پنجره، پنجره جدید، پنجره قبلی، پنجره بالاتر) yes yes1
 5. تعیین پیوندهای خاص برای هر ماژول و هر بخش به صورت جداگانه yes yes1
 6. قرار دادن تصویر برای هر منو yes no
 7. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 8. امکان جستجو در منوی متنی yes no
 9. امکان اعمال دسترسی yes no
 10. قابلیت paging yes no
منوی متنی کوچک نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تعیین آدرس مقصد yes yes1
 2. تعیین نحوه باز شدن یک صفحه بصورت (همین پنجره و پنجره جدید و ...) yes yes1
 3. تعیین نمایش برای همه بینندگان yes yes1
 4. تعیین نمایش برای کاربران سایت yes yes1
 5. تعیین اولویت در منو ها yes yes1
 6. قرار دادن تصویر برای هر منو yes no
 7. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 8. امکان جستجو در منوی متنی کوچک yes no
 9. امکان تغییر منوی متنی کوچک yes no
 10. امکان اعمال دسترسی yes no
 11. قابلیت paging yes no
بخش تازه ها نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف اخبار yes yes1
 2. تعیین اولویت نمایش اخبار yes yes1
 3. نمایش مطالب به صورت متن ساده یا HTML yes yes1
 4. افزودن کدهای Javascript به اخبار yes yes1
 5. بهره گیری از ویرایشگر پیشرفته yes yes1
 6. تعویض نمایش اخبار به صورت خودکار بر حسب زمان yes yes1
 7. اخبار در هر بخش و هر ماژول متفاوت است yes yes1
 8. تعیین اولویت در تازه ها yes yes1
 9. افزودن RSS در تازه ها yes yes1
 10. قابلیت تنظیم الگوی نمایش اخبارyesno
 11. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 12. امکان جستجو در منوی متنی کوچک yes no
 13. امکان اعمال دسترسی yes no
 14. قابلیت paging yes no
 15. قابلیت اتصال به محتویات یک خبرyesno
 16. قابلیت اتصال به محتویات مطالب درج شده در سایتyesno
 17. امکان زمانبندی مطالب درج شده در بخش تازه هاyesno
بخش پیوندها نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف پیوندها yes yes1
 2. تعیین اولویت نمایش پیوند yes yes1
 3. تعیین عنوان و مسیر آدرس پیوندها yes yes1
 4. ایجاد مسیر پیوند از صفحات سایت به صورت پویا yes yes1
 5. پیوندها در هر بخش و در هر ماژول می تواند متفاوت باشد yes yes1
 6. تعیین مقصد پیوند به صورت (همین پنجره، پنجره جدید، پنجره قبلی و بالاترین پنجره) yes yes1
 7. امکان درج پیوند بصورت موضوعی براساس یک بخش خاصyesno
 8. قابلیت درج پیوند بصورت Rssyesno
 9. امکان تعریف الگوهای مختلف فرمت بندی بصورت کدyesno
 10. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 11. امکان جستجو در منوی متنی کوچک yes no
 12. امکان اعمال دسترسی yes no
 13. قابلیت paging yes no
 14. افزودن پیوند موضوعی yes no
 15. افزودن RSS yes no
 16. افزودن طبقه بندی yes no
 17. نحوه نمایش درختی yes no
 18. نمایش تصویر برای هر پیوند yes no
الگوی مطالب نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. افزودن الگوی مطالب yes yes1
 2. نصب الگوهای از قبل ساخته شده yes yes1
 3. دریافت الگوهای ساخته شده yes yes1
 4. امکان ایجاد الگو ساختار نمایش مطلبyesno
 5. امکان ایجاد الگوی نمایش چیدمان بخشyesno
 6. امکان ایجاد الگوی نمایش اخبارyesno
 7. قابلیت استفاده از پارامترهای استاندارد جهت طراحی انواع الگوyesno
 8. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 9. امکان جستجو yes no
 10. امکان اعمال دسترسی yes no
 11. قابلیت paging yes no
 12. ایجاد فیلتر بر روی الگو ها yes no
 13. تعیین اولویت yes no
 14. کپی تصاویر در هنگام نصب yes no
بخش نظرسنجی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف سوالات yes yes1
 2. تعییین اولویت برای سوالها yes yes1
 3. امکان نمایش نتایج نظرات به صورت درصد به بازدیدکنندگان yes yes1
 4. تعیین حق رای تمامی بازدید کنندگان یا کاربران سایت yes yes1
 5. تعیین محدود یا نا محدود بودن زمان نظر سنجی هر سوال yes yes1
 6. تعیین زمان شروع و پایان نظر سنجی yes yes1
 7. تعیین نمایش یک نظر سنجی در تمامی سایت yes yes1
 8. تعیین فعال یا غیر فعال بودن هر سوال نظر سنجی yes yes1
 9. نمایش تعداد نظرات هر سوال نظر سنجی yes yes1
 10. ایجاد، ویرایش و حذف گزینه های هر سوال نظر سنجی yes yes1
 11. تعیین گزینه های نظر سنجی برای هر سوال به صورت دلخواه و نامحدود yes yes1
 12. نمایش تعداد رای هر گزینه yes yes1
 13. نمایش درصد رای برای هر گزینه yes yes1
 14. تعیین اولویت هر گزینه yes yes1
 15. امکان نظر سنجی در هر بخش و ماژول به صورت مجزا yes yes1
 16. نمایش انتخاب شما برای گزینه انتخاب شده yes yes1
 17. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 18. امکان جستجو yes no
 19. امکان اعمال دسترسی yes no
 20. قابلیت paging yes no
 21. نمایش نتیجه به صورت نمودار yes no
تبلیغات سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف هر تبلیغ yes yes1
 2. تعیین اولویت نمایش تبلیغ yes yes1
 3. تعیین نوع تبلیغ (بزرگ، متوسط) yes yes1
 4. تعیین نحوه نمایش هر تبلیغ به صورت تعداد نمایش یا محدود به زمان yes yes1
 5. تعیین آغاز و پایان نمایش تبلیغ yes yes1
 6. تعیین تعداد نمایش هر تبلیغ yes yes1
 7. تعیین آدرس پیوند مقصد تبلیغ yes yes1
 8. تعیین نام سفارش دهنده تبلیغ yes yes1
 9. تعیین فعال یا غیر فعال بودن تبلیغ yes yes1
 10. تعیین نمایش یک تبلیغ در تمامی بخشهای سایت yes yes1
 11. تعیین تبلیغ برای هر بخش و هر ماژول yes yes1
 12. اضافه کردن عکس متحرک و فلش به تبلیغ yes yes1
 13. امکان پیش نمایش تبلیغ yes yes1
 14. متن تبلیغات به صورت ساده یا HTML yes yes1
 15. اضافه کردن کد Javascript به تبلیغ yes yes1
 16. نمایش تعداد کلیک هر تبلیغ yes yes1
 17. نمایش تعداد نمایش شده هر تبلیغ برای بازدیدکنندگان yes yes1
 18. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 19. امکان جستجو yes no
 20. امکان اعمال دسترسی yes no
 21. قابلیت paging yes no
 22. فیلتر نوع تبلیغ yes no
 23. فیلتر نحوه نمایش yes no
 24. تنظیم نحوه نمایش yes no
 25. تنظیم تعداد نمایش در صفحه yes no
 26. نحوه نمایش نامحدود yes no
 27. تکمیل ویرایشگر yes no
نمایش اسلاید نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. افزودن و ویرایش اسلایدهای مورد نظر برای هر بخش از سایت yes no
 2. امکان تعیین عنوان، توضیح، مقصد کلیک بر روی اسلاید، تصویر کوچک و تصویر واقعی اسلاید yes no
 3. تعیین صفحه اسلاید جهت محدود نمودن نمایش اسلاید در کنار اسلایدهای عمومی بخش yes no
 4. امکان فعال و غیر فعال نمودن یک اسلاید yes no
 5. امکان تعریف زمان نمایش بر حسب محدوده تاریخ و یا دوره ای برای یک اسلاید yes no
 6. امکان تعیین اولویت اسلاید ها به صورت Drag & Drop yes no
ابزارهای صفحه نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان افزودن و ویرایش یک ابزار جدید در صفحه yes no
 2. امکان ویرایش ابزارهای سیستمی برای صفحه ها (چاپ، ذخیره پیوند، ارسال به دوست و ...) yes no
 3. امکان تعیین اولویت ابزارهای صفحه به صورت Drag & Drop yes no
 4. امکان تعیین Icon برای هر ابزار yes no
 5. جستجو در بین ابزارهای صفحات yes no
گروههای كاربری نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف گروه های کاربری yes yes1
 2. تعیین عضویت پویا yes yes1
 3. تعیین دسترسی گروه به قسمتهای کنترل پنل (امنیت ماتریسی) yes yes1
 4. لغو و یا اضافه شدن امکان عضویت پویا yes yes1
 5. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 6. امکان جستجو yes no
 7. امکان اعمال دسترسی yes no
 8. قابلیت paging yes no
 9. تعیین صفحه بعدی پس از ثبت نام و ورود yes no
 10. محدود نمودن ثبت نام گروه yes no
 11. فعال و غیرفعال کردن گروه yes no
 12. محدودیت عضویت پویا در تاریخ yes no
 13. ارسال ایمیل به چند گروه انتخاب شده yes no
 14. ارسال sms به چند گروه انتخاب شده yes no
 15. تاریخ انقضای ثبت نام در گروه yes no
 16. ارسال ایمیل و یا sms خاص پس از ثبت نام yes no
اعضای سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. نمایش کاربران بر حسب حروف الفبا yes yes1
 2. نمایش کلی کاربران yes yes1
 3. خروجی Word از اطلاعات کاربران yes yes1
 4. خروجی Excel از اطلاعات کاربران yes yes1
 5. تنظیم گروههای کاربری هر کاربر به صورت مجزا yes yes1
 6. نمایش مشخصات کاربر yes yes1
 7. حذف کاربر yes yes1
 8. امکان اضافه کردن کاربر از پانل مدیریت yes yes1
 9. امکان ویرایش مشخصات کاربران yes yes1
 10. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 11. امکان جستجو yes no
 12. امکان اعمال دسترسی yes no
 13. قابلیت paging yes no
 14. امکان نام کاربری به صورت فارسی yes no
 15. امکان رمز عبور به صورت فارسی yes no
 16. فعال و غیرفعال کردن کاربر yes no
 17. تایید براساس ایمیل و sms yes no
 18. خروجی ورد و اکسل yes no
 19. فیلتر فعال یا غیر فعال بودن yes no
 20. فیلتر جنسیت yes no
 21. فیلتر شغل yes no
 22. فیلتر کشور yes no
 23. فیلتر استان yes no
 24. فیلتر براساس تاریخyesno
 25. تولید کاربر به صورت انبوه yes no
 26. ورود کاربران از طریق فایل اکسل yes no
 27. تنظیم متن پیامک فعال سازی yes no
رویدادها نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ثبت کلیه فعالیتهای کاربران و مدیران و به روز رسانهای سایت yes no
 2. امکان فیلتر گزارش بر اساس تاریخ، ip، نام کاربری و یا فعالیت انجام شده yes no
 3. امکان دریافت خروجی از گزارش فیلتر شده به صورت اکسل yes no
 4. امکان فیلتر نمودن رویداد ها در بخش پانل مدیریتyesno
 5. امکان فیتر نمودن رویداد ها در جستجوهای سایتyesno
 6. امکان فیلتر نمودن رویداد های در ماژول های سایتyesno
 7. امکان فیتر نمودن رویداد ها براساس بازدید صفحات داخلی سایتyesno
 8. امکان تعریف زمان ذخیره نمودن رویدادها در سایت براساس روزyesno
 9. امکان جستجو در تمامی رویداد هاyesno
ایمیل گروهی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف یک Email yes yes1
 2. تعیین اولویت ارسال (اولویت معمولی، اولویت بالا، اولویت پایین) yes yes1
 3. تعیین فرمت ارسال Email (ارسال HTML، ارسال متنی) yes yes1
 4. تعیین نحوه ارسال (یک Email به ازای هر نفر، یک Email کلی، آدرس به صورت BCC) yes yes1
 5. تعیین نوع رمزگزاری (ASCII، UNIT CODE، UTF 7، UTF 8) yes yes1
 6. تعیین Email ارسال کننده yes yes1
 7. تعیین گروه های کاربری دریافت کننده Email yes yes1
 8. ارسال آزمایشی به آدرس خاص yes yes1
 9. ایجاد متن Email به صورت متن HTML yes yes1
 10. اضافه کردن Javascript به Email yes yes1
 11. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 12. امکان جستجو yes no
 13. امکان اعمال دسترسی yes no
 14. قابلیت paging yes no
 15. تنظیمات تعداد محدودیت ایمیل در ساعت yes no
 16. ساخت لیست ایمیل و دریافت از ورد yes no
 17. تاریخچه ارسال ایمیل ها yes no
 18. ارسال فایل هنگام ایمیل گروهی yes no
پیامک گروهی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان ایجاد، حذف و مدیریت پیام های جدید yes no
 2. امکان تعریف پارامترهای مختلف جهت ارسال پیامک های گروهی yes no
 3. انجام تنظیمات کلی برای ارسال پیامک yes no
 4. امکان تنظیم تعداد پیامک های ارسالی براساس ساعت yes no
 5. فعال یا غیر فعال نمودن وضعیت ارسال yes no
 6. امکان ارسال پیامک آزمایشی yes no
 7. نمایش تعداد ارسال های واقعی yes no
 8. امکان تفکیک و انتخاب گروه های مختلف کاربری جهت ارسال پیامک yes no
 9. تعریف نوع پیامک بصورت معمولی و خبری yes no
 10. امکان جستجو در بین پیامک ایجاد شده yes no
 11. نمایش وضعیت پیامک های ارسالی براساس گروه های مختلف کاربری yes no
 12. نمایش وضعیت پیامک های ارسالی برای هر کاربر بصورت جداگانه و کلی yes no
 13. امکان تولید گروه کاربری انبوه جهت دریافت پیامک yes no
 14. امکان اضافه نمودن بانک اطلاعاتی در گروه های مختلف جهت دریافت پیامک yes no
پشتیبانی و بازیابی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد و حذف فایل پشتیبان yes yes1
 2. تهیه پشتیبان از یک بخش خاص yes yes1
 3. تهیه پشتیبانی از لیست کاربران سایت yes yes1
 4. نمایش تاریخ فایل پشتیبان yes yes1
 5. نمایش حجم فایل پشتیبان yes yes1
 6. امکان دریافت فایل پشتیبان yes yes1
 7. امکان بازیابی فایل پشتیبان yes yes1
 8. امکان افزودن فایل پشتیبان از روی سیستم و دستگاه شخصی yes yes1
 9. گروه بندی جداول در هنگام گرفتن فایل پشتیبانی yes yes1
 10. پیشنهاد نام برای فایل پشتیبانی yes yes1
 11. امکان drag & drop برای جابجایی yes no
 12. امکان جستجو yes no
 13. امکان اعمال دسترسی yes no
 14. قابلیت paging yes no
 15. تنظیمات (الگوی پشتیبانی ورود و خروج) yes no
 16. نمایش خطاهای پشتیبانی yes no
 17. ساختار جداول پشتیبانی (قابل انتخاب) yes no
 18. داخل فایل بازیابی دیده و انتخاب می شود yes no
 19. محدود نمودن پشتیبانی به زبان، ماژول و بخش yes no
 20. ایجاد الگو برای پشتیبانی yes no
مدیریت فایل ها نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف شاخه yes yes1
 2. تعیین دسترسی ملاحظه شاخه ها yes yes1
 3. تعیین دسترسی ویرایش شاخه ها yes yes1
 4. ساخت زیر شاخه به صورت تودرتو yes yes1
 5. قابلیت فشورده سازی فایلها به صورت zip yes no
 6. قابلیت باز کردن فایلهای فشورده yes no
 7. قابلیت دیدن و باز کردن قسمتی از فایل zip yes no
 8. نمایش تصاویر yes no
 9. ویرایشگر تصاویر yes no
 10. نمایش تاریخ و حجم فایل ها yes no
 11. نمایش فایلهای متنی yes no
 12. نمایش فایلهای پوسته ها yes no
 13. ویرایش فایلهای CSS yes no
 14. امکان تغییر نام انواع فایل ها و شاخه هاyesno
 15. امکان مشابه سازی از فایل ها و شاخه ها با نام جدیدyesno
زبانهای سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. ویرایش متن نمایش هر زبان yes yes1
 2. تعیین سمت نمایش زبان yes yes1
 3. تعیین فعال یا غیر فعال بودن یک زبان yes yes1
 4. تعیین زبان اصلی سایت yes yes1
 5. تعیین زبان پیش فرض پانل مدیریت yes yes1
 6. اضافه شدن زبان های سایت به صورت نامحدود yes no
 7. اضافه شدن زبان توسط مدیر سایت yes no
 8. اضافه شدن زبان به صورت پرچم yes no
 9. امکان باز نمودن مقادیر هر زبان و ویرایش بصورت لحظه ایyesno
 10. امکان جستجو بر روی محتویات زبان های مختلفyesno
تنظیمات كلی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تعیین متن ارتباط با ما به صورت متن HTML yes yes1
 2. اضافه کردن کد Javascript در ارتباط با ما yes yes1
 3. استفاده از ویرایشگر پیشرفته در قسمت ارتباط با ما yes yes1
 4. تعیین متن مالکیت سایت yes yes1
 5. استفاده از ویرایشگر پیشرفته در متن مالکیت yes yes1
 6. تعیین زمان تعویض خودکار مطالب تازه ها yes yes1
 7. تعیین روزهای نگهداری تاریخچه فعالیت کاربران yes yes1
 8. تعیین پسوند و پیشوند برای عنوان همه صفحات سایت yes yes1
 9. تعیین آدرس SMTP سرور yes yes1
 10. تعیین نام کاربری و رمز عبور Email yes yes1
 11. تعیین فعال یا غیر فعال بودن Email پس از ثبت نام yes yes1
 12. تعیین Email مدیر سایت yes yes1
 13. امکان تعیین درگاه ارسال ایمیلyesno
 14. قابلیت تنظیم شماره ارسال پیامکyesno
 15. قابلیت تعیین نام کاربری و رمز عبور سرویس ارسال پیامکyesno
 16. امکان تعریف شماره مدیر سایتyesno
 17. قابلیت تعریف الگوی ظاهری پیامکyesno
 18. امکان تعریف کلیدهای اختصاصی جهت تعریف پارامترهای مختلف جهت ارسال و مدیریت پیامهاyesno
 19. قابلیت تعریف آدرس url ارسال پیامکyesno
 20. قابلیت تعریف آدرس url دریافت میزان اعتبار پیامکyesno
 21. قابلیت تعریف آدرس url میزان اعتبار پیامکyesno
 22. امکان تعریف نوع های مختلف پیامکyesno
 23. امکان تعریف نحوه بارگذاری لینک های مختلف Rssyesno
 24. امکان تعریف ایمیل های مختلف ارتباط با کاربران سایت در بخش های مختلفyesno
 25. امکان تنظیم نحوه فعال سازی کاربران از طریق ایمیل و یا پیام کوتاهyesno
 26. امکان تعریف متن پیامک جهت تایید کاربرانyesno
 27. امکان اعمال تنظیمات مختلف بر روی کنترل های سایتyesno
 28. امکان تنظیم الگوی بالا و پایین بخش چاپ صفحاتyesno
 29. تعیین آیتم جدا کننده منوی متنی yes yes1
 30. تعیین آیتم جدا کننده منوی متنی کوچک yes yes1
 31. تعیین آیتم جدا کننده در مسیر صفحه yes yes1
 32. تعیین اینکه پس از تغییر زبان یا ورود به سیستم، بازدیدکننده در همان صفحه بماند yes yes1
 33. تعیین الگوی نمایش کنترل پانل yes yes1
 34. سفارشی نمودن قالب نمایش بخش مدیریتی برای به روزرسانان مختلف yes yes1
 35. تعیین وجود داشتن کادر امکانات در صفحات پنل yes yes1
 36.  
head صفحات نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان قرار دادن کدهای پیشرفته در بخش head صفحات yes yes1
 2. امکان درج اسکریپت در تگ head صفحات ماژول، بخش و یا یک صفحه بطور مجزا yes no
 3. امکان جستجو در کدهای درج شده yes no
 4. امکان تعیین اولویت نمایش کدهای درج شده به صورت drag & drop yes no
 5. قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن کدهای تعریف شده yes no
كنترلهای اصلی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تعیین نام کنترل yes yes1
 2. تعیین توضیحات اضافی yes yes1
 3. تعیین فعال یا غیر فعال بودن کنترلها yes yes1
 4. تغییر متن کنترلهای اصلی yes yes1
 5. در حال بروزرسانی
پوسته سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تعیین پوسته فعلی سایت yes yes1
 2. دریافت پوسته به صورت فایل فشرده yes yes1
 3. امکان نصب پوسته yes yes1
 4. امکان حذف هر پوسته yes yes1
 5. تغییر عکسهای هر پوسته yes yes1
 6. امکان Upload تصاویر yes yes1
 7. ایجاد، تغییر نام و حذف folder در هر پوسته yes yes1
 8. امکان کپی، جابجائی، تغییر نام و حذف عکسهای هر پوسته yes yes1
 9. نمایش تصاویر پوسته yes yes1
 10. قابلیت تبدیل پوسته های نگارش 1.7 به نگارش 1.8yesno
مدیریت ماژولها نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. نصب ماژولها yes yes1
 2. حذف ماژولها yes yes1
 3. نمایش مشخصات ماژول yes yes1
 4. ایجاد ماژول مجازی yes yes1
 5. نمایش مشخصات هر ماژول yes yes1
 6. ویرایش مشخصات هر ماژول yes yes1
مرکز ارتقاء و خرید نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان ملاحظه و دریافت اطلاعات یماژولها رایگان و غیر رایگان قابل استفاده در سایت ساز yes no
 2. امکان دریافت انواع مختلف پوسته های رایگان و اختصاصیyesno
 3. امکان دریافت انواع مختلف الگوهای نمایشیyesno
 4. امکان دریافت کلیه آموزش های متنی و تصویری ارائه شده توسط سایت سازyesno
 5. امکان ارسال نظر بر روی کلیه خدامات ارائه شده در این بخش yes no
 6. امکان نصب و دریافت اتوماتیک کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این بخش yes no
 7. قابلیت برورسانی محصولات دریافت شده در و ملاحظه تمامی تغییرات جدید در آنها yes no
 8. امکان دریافت لیست جدید ترین محصولات ارائه شدهyesno
 9. امکان جستجوی سریع در تمامی محصولات ارائه شدهyesno
 10. امکان ملاحظه لیست دسته بندی ها مختلفyesno
 11. امکان ملاحظه لیست محصولات دریافت شدهyesno
پشتیبانی نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان اتصال و برقراری ارتباط با بخش پشتیبانی آنلاین سایت ساز yes no
 2. امکان ارسال تیکت های مختلف به واحد های پشتیبانی yes no
 3. امکان پیگیری آخرین وضعیت های مختلف پشتیبانی yes no
پانل کاربری نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان اتصال به پانل شخصی کاربران yes no
 2. امکان ثبت و تمدید دامنه yes no
 3. امکان اجاره، ارتقاء و یا تمدید فضای هاست yes no
 4. امکان خرید و ارتقاء نرم افزارهای سایت ساز yes no
 5. قابلیت نصب و راه اندازی نرم افزارهای سایت ساز yes no
مرکز راهنما نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. درسترسی سریع و آسان به بانک راهنمای نرم افزار های سایت ساز yes no
 2. ملاحظه جدیدترین آموزش های متنی و تصویری yes no
ارسال نظر یا خطا نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. دسترسی سریع و آسان به بانک راهنمای نرم افزار های سایت ساز yes no
 2. ملاحظه مستقیم جدیدترین آموزش های متنی و تصویری yes no
جداول پایه نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان ویرایش و افزودن مقادیر به جداول پایه در زبانهای مختلف (شهرها، مشاغل و ...) yes no
 2. تعیین اولویت مقادیر موجود در جداول پایه yes no
 3. امکان import مقادیر مورد نظر از فایل اکسل و متنی yes no
صفحات معتبر نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان تعریف یک صفحه معتبر در سایت yes no
 2. امکان تعریف دسترسی برای صفحات معتبر yes no
 3. افزودن یک صفحه از یک برنامه خارجی .Net و یا php به سایت ساز yes no
جستجوهای سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان تغییر و تعیین عنوان جستجو ها در سایت yes no
 2. امکان فعال و غیر فعال نمودن یک جستجو yes no
 3. امکان تعیین اولویت جستجوها در کنترل جستجو yes no
 4. امکان تعریف یک جستجوی جدید بر روی مطالب یک بخش به همراه تعیین عنوان و اولویت آن yes no
پانل سایر سایتها نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان افزودن و ویرایش اطلاعات یک سایت دیگر ایجاد شده با سایت ساز yes no
 2. امکان انتخاب سایت فعال برای مدیریت بر روی آن yes no
xml نقشه سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. تنظیم صفحات و بخش های مورد نظر yes no
 2. ایجاد فایل xml نقشه سایت از روی صفحات انتخاب شده yes no
 3. تنظیم اولویت بخش ها و صفحات در فایل xml خروجی yes no
فرم ثبت نام و ورود به سایت نگارش 1.8 نگارش 1.7
 1. امکان سفارشی نمودن فرم ثبت نام با افزودن فیلدهای دریافت اطلاعات yes no
 2. امکان سفارشی نمودن فرم ورود به سیستم با تنظیم استفاده از متن داخل تصویر (کپچا) yes no
 3. امکان تنظیم صفحه بعدی کاربر پس از ثبت نام و ورود به سایت yes no
 4. امکان تنظیم کنترل ایمیل و یا شماره همراه کاربر در هنگام ثبت نام yes no